Παρουσίαση θρησκειών του κόσμου

Λεπτομέρειες
    (σχ.χρονιά 2012-1013/ τμήμα Στ1/ εκπ/κος Αγγέλης Απόστολος)

 Οι μαθητές του τμήματός μας ερεύνησαν και παρουσίασαν ορισμένες απο τις θρησκείες του κόσμου . Ας δούμε τις παρουσιάσεις τους:

 

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας