Αυτόχθονες λαοί

Λεπτομέρειες
    (σχ.χρονιά 2012-1013/ τμήμα Στ1/ εκπ/κος Αγγέλης Απόστολος)
 
  Οι μαθητές του τμήματός μας παρουσίασαν τις εργασίες τους για τους αυτόχθονες λαούς και τις συγκεντρώσαμε σε μία παρουσίαση με τη βοήθεια του Φοίβου Χ.:
   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας