Μαθητές

Λεπτομέρειες

Συγκεντρωτικός Πίνακας εγγραφών μαθητών 20ου Δ. Σχολείου 2015-2016

Τάξη Σ Α Κ
Α 50 27 23
Β 44 23 21
Γ 59 28 31
Δ 41 18 23
Ε 42 24 18
ΣΤ 46 22 24
Σύνολο 282 142 140
   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας