Παρουσίαση χωρών του κόσμου

Λεπτομέρειες
    (σχ.χρονιά 2012-1013/ τμήμα Στ1/ εκπ/κος Αγγέλης Απόστολος)

 Στο μάθημα της γλώσσας οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν διάφορες χώρες του κόσμου:

 

 

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας