Ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία

Λεπτομέρειες

 Ο κος Σπύρου Γιώργος, πρόεδρος του εθελοντικού συνδέσμου "ΑιματοΚρήτης" ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο γονέων του σχολείου μας για τις δράσεις του συνδέσμου και αποφασίστηκε η διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στο σχολείο μας.

 

ET

 

 

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας