Σεμινάρια για τη "μη βία"

Λεπτομέρειες

 logo    Στο χώρο του σχολείου μας πραγματοποιούνται σεμινάρια απο τον οργανισμό  "Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία "(ΚΧΠΒ) με ενδιαφέροντα θέματα που βλέπετε πιο κάτω. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας τεσσάρων ημερών και συμμετέχει ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του οργανισμού http://www.kosmosxorispolemous.gr/


 

 

1ο Σεμινάριο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Ι. Εισαγωγή πάνω στο Νέο Ανθρωπισμό, ενδιαφέρον και δομή των 4 σεμιναρίων.

ΙΙ. «Το βλέμμα»: οπτική Συστήματος και η μεταφορά του στην εκπαίδευση, το πεδίο αναπαράστασης, η ανθρωπιστική οπτική.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΙΙΙ. Εργαλεία αυτογνωσίας: Εντάσεις και κλίματα, κύκλος αξιών, Πεδίο Αναπαράστασης (πρακτικό).

ΙV. Καθοδηγούμενη εμπειρία: «Τα Σύννεφα».

2ο Σεμινάριο – ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Ι. Οι 3 δρόμοι της οδύνης.

ΙΙ. Αρχές έγκυρης πράξης: χρυσός κανόνας, αρχές έγκυρης πράξης, νόημα ζωής.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΙΙΙ. Εργαλεία αυτογνωσίας: Εικόνα του Εγώ, Εισαγωγή στα Πρωταρχικά Ονειροπολήματα.

ΙV. Καθοδηγούμενη εμπειρία: «Η πράξη που σώζει».

V. Εμπειρία της δύναμης.

3ο Σεμινάριο – ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Ι. Το θέμα της βίας προσωπικά και κοινωνικά

ΙΙ. Η επαναστατική διαδικασία

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΙΙΙ. Η επαναστατική διαδικασία σαν προσωπικός δρόμος

ΙV. Δημιουργία συνθηκών «περιβάλλοντος» μεταξύ των συμμετεχόντων.

V. Μικρό και μεσαίο πλάνο.

VI. Καθοδηγούμενη εμπειρία: «Ο Θάνατος».

4ο Σεμινάριο – Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Ι. Ιστορικές αναφορές

ΙΙ. Λειτουργία και Σημασία του εσωτερικού οδηγού.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

III. Εργαλεία αυτογνωσίας: Αρετές.

ΙV. Εισαγωγή στον καθορισμό του εσωτερικού οδηγού.

V. Εμπειρία: «Ο εσωτερικός οδηγός»

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας  

   

Τελευταία άρθρα