Αυριανοί ...αιμοδότες

Λεπτομέρειες

   Ξεκίνησε η ενημέρωση των μαθητών του σχολείου μας απο τον κο Σπύρου Γιώργο για την εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό την αιθαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε αυτό το θέμα  .

EM

EM2

EM3

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας