Κήπος στα... πλακάκια

Λεπτομέρειες

 Το σχολείο μας προμηθεύτηκε και τοποθέτησε παρτέρια για δημιουργία κήπου σε χώρο  που ήταν απλά στρωμένος με πλάκες και δεν είχε καμία χρησιμότητα.

j

h

 

f

 

g

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας