Παγκάκι ..αειφορικό

Λεπτομέρειες

 Κατασκεύη πάγκου απο την κα Κυριακή με τη χρήση παλιών βιβλίων:

3

 

2

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας