Μαθαίνω για την Ευρώπη

Λεπτομέρειες

 Στα πλάισια του μαθήματος της Γεωγραφίας, και για την καλύτερη γνωριμία με τα κράτη της Ευρώπης, οι μαθητές του τμήματός μας δημιούργησαν μια παρουσίαση με όλα τα κράτη της Ευρώπης. Δείτε τη:

 

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας