Κοινή γυμναστική Πρώτης και Έκτης

Λεπτομέρειες

  Στα πλαίσια του προγράμματός μας "Υιοθέτησε" κι εσύ ένα πρωτάκι οι μαθητές της έκτης και της πρώτης τάξης παίξανε μαζί παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης υπο την καθοδήγηση της γυμνάστριας κας Νίκης.

DSC07527

DSC07531

DSC07537

DSC07539

DSC07557

DSC07560

   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας