Σεμιναριο παρασκευής σαπουνιού

Λεπτομέρειες

 Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης , η κ. Κυριακή, παρουσίασε στους συναδέλφους του σχολείου την διαδικασία παρασκευής σαπουνιού. Δείτε φωτογραφίες:

 

88

 gg

 

oo

 

vv

 

 

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας