Ανακύκλωση

Λεπτομέρειες
    (σχ.χρονιά 2011-1012/ τμήμα Ε1/ εκπ/κος Αγγέλης Απόστολος)

 

 

 

Την περσινή χρόνια οι μαθητές του φετινού Στ1 ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση και δημιούργησαν μια παρουσίαση:

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας