«Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Λεπτομέρειες

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της παραπάνω δράσης με βάση την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του 20ου & 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε συνεδρίαση του αποφάσισε τις ημερομηνίες ανά μήνα που η τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμείνει στο σχολείο.

Η δικής σας συνεργασία είναι σημαντική ώστε κατά την διάρκεια της όλης δράσης και με την ολοκλήρωσή της να μπορέσουμε να έχουμε διαμορφώσει αντικειμενική άποψη και να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα όποια αποτελέσματα είτε θετικά είτε αρνητικά και τις πιθανές τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να κινούμαστε σε ένα παιδαγωγικά ορθό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά το μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων –παιδιών.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου είναι αναρτημένη η εγκύκλιος και η επιστολή του ΥΠ.Π.Ε.Θ που ήδη σας στάλθηκε. Επίσης θα υπάρχει ενημέρωση στην αρχή της εβδομάδας του μήνα που η τσάντα θα παραμένει στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί θα δίνουν τις ανάλογες οδηγίες στους μαθητές και τις μαθήτριες μας για να αντιμετωπιστεί κάθε λειτουργικό θέμα που πιθανώς να προκύψει από τη δράση. Σε κάθε περίπτωση η τσάντα και το περιεχόμενο της θα είναι σε κάθε τμήμα ασφαλής.

                    Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 20ου & 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

   

   

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" στο σχολείο μας  

25158277 1946071712071482 5111593286567520176 n

   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας