Ανακοίνωση για την 28η Οκτωβρίου

Λεπτομέρειες

   Σας ενημερώνουμε οτι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα γίνει  γιορτή στο  σχολείο μας . Οι μαθητές θα έρθουν κανονικά και θα σχολάσουν στις 10:30.Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

   
   
   

Δείτε τα όρια των σχολείων μας